Góp ý cho website
  • Cây công trình - Ms Hồng
  • Cây công trình - Ms Hồng
  • Cây sân vườn

Nhãn Lồng Muộn

Đánh giá:

 


Giá: 50.000 VNĐ

Giống cây Nhãn Lồng muộn với khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao, chất lượng ổn định.


Mua hàng

Giống cây Nhãn Lồng muộn với khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, cho năng suất cao, chất lượng ổn định.

Thời gian: 3 năm

Quy cách: cây trong bầu 50cm < cao < 60cm

Ý kiến của bạn

 

Đang xử lý...